2009

Hur långt kan man gå för att känna att man passar in? Alpha, Beta och Gamma skickar ut Dogge på konstiga uppdrag så att de själva får jaga efter fågeln från Paradisfallen själva. Dogge kan komma att inse att han hör hemma på en annan plats än den han har letat på.

Upp: Dogges specialuppdrag

Hur långt kan man gå för att känna att man passar in? Alpha, Beta och Gamma skickar ut Dogge på konstiga uppdrag så att de själva får jaga efter fågeln från Paradisfallen själva. Dogge kan komma att inse att han hör hemma på en annan plats än den han har letat på.

Premiärdatum:

2009