Vithajen har ett rykte om att vara den läskigaste i havet, men utforskaren Jacques Cousteau kallar årfenhajen "den farligaste av alla hajar..." Har han rätt?

Världens farligaste hajar

World’s Deadliest Sharks framhäver ett flertal hajarter inklusive tigerhajen, amhajen och artens storstjärna, den stora vithajen. Vi ser hur de jagar och lever sina dagliga liv.

Premiärdatum:

2021