1952

Från de stilla vattnen i laguner och sankmarker till de vilda, blå, öppna oceanerna, upplev skönheten och variationen hos de här majestätiska fåglarna, var och en perfekt utformad för sin miljö.

Vingar på vattnet

Upplev skönheten och variationen hos de här majestätiska fåglarna som en gång dyrkades av den primitiva människan. Från de stilla vattnen i laguner och sankmarker till de vilda, blå öppna oceanerna, är varje fågel perfekt utformad för sin naturliga miljö. Bevittna poesin hos en pelikan, fiskarmästaren, när den dyker för att fånga nästa mål mat, och doppingars komiska upptåg, på tå på vattenytan för att dra till sig hanfåglarna. Filmen ackompanjeras av klassisk musik som är anpassad till den mästerliga filmningen av fåglar på flykt.

Premiärdatum:

1952