"Virus Hunters" berättar den läskiga historien om de heroiska experterna som ledde en generations viktigaste vetenskapliga uppdrag.

Virus Hunters

I takt med att nya globala virus dyker upp alltmer frekvent kämpar forskarna med att förhindra nästa globala katastrof. Epidemiologen och tillika ekologen Christopher Golden och ABS News utlandskorrespontent James Longman beger sig ut på en global resa för att tala med de forskare som sammankopplar kultur, sjukdom och miljö med syfte att avslöja de mönster som förorsakar globala hälsokriser.

Premiärdatum:

2020