En inbilsk amerikansk flygvapensöverste tar befäl av en grupp allierade soldater som försöker bryta sig ut ur ett fängelseläger i Italien under andra världskriget.

Von Ryan's Express

Ryan, en amerikansk krigsfånge, leder sina medfångar på en farlig flykt från de tyska styrkorna i Italien. Efter att ha gjort några uppenbarliga felbedömningar, tvingas Ryan försöka vinna tillbaka stödet från de främst brittiska soldaterna som han tagit befälet över.

Premiärdatum:

1965