Woman Walks Ahead följer Catherine Weldon, en änka och konstnär från New York på 1880-talet, som reste till North Dakota för att måla ett porträtt av hövdingen Sitting Bull. De två kommer att känna igen sin ömsesidiga styrka. Tillsammans tänker de bekämpa den amerikanska regeringens övertagande av Plains Indians mark.

Woman Walks Ahead

Woman Walks Ahead följer Catherine Weldon, en änka och konstnär från New York på 1880-talet, som reste till North Dakota för att måla ett porträtt av hövdingen Sitting Bull. De två kommer att känna igen sin ömsesidiga styrka. Tillsammans tänker de bekämpa den amerikanska regeringens övertagande av Plains Indians mark.

Premiärdatum:

2018