Fem tonåringar har brutit mot lagen. För att undvika att hamna på ungdomsanstalt är ett utbildningsprojekt i bergen som leds av två socialarbetare deras sista chans.

5vor12

Med hjälp av två ledare tillbringar fem tonåringar sex veckor i en ödslig bergsstuga utan elektricitet, rinnande vatten och mobiltelefoner. De måste lära sig att ta hand om sig själva. De lär sig hur svårt livet kan vara när man måste ta hand om allt själv. Men de tvingas också konfrontera sina tidigare liv och lära sig hur framtiden kan se ut för dem utan våld, droger och alkohol! Under dessa förhållanden, som de anser vara extrema, kommer karaktärsdragen hos de fem pojkarna fram. Utmanade och provocerade avslöjar var och en sina svagheter och styrkor om och om igen, vilket ständigt testar lägerreglernas gränser.

Premiärdatum:

2017