Livet hos familjen Hennessy är sällan enkelt. De vuxnas ständiga utmaningar består i att uppfostra tre tonåringar, ta hand om hushållet och bemästra den moderna världens alla nyckfulla krav.

8 Simple Rules

Livet hos familjen Hennessy är sällan enkelt. De vuxnas ständiga utmaningar består i att uppfostra tre tonåringar, ta hand om hushållet och bemästra den moderna världens alla nyckfulla krav. Men trots detta står familjens patriark Pauls regel nummer ett fast: "Får du mina barn att gråta, kommer jag få dig att gråta." Mamma Cate stöttas, i varierande grad, först och främst av sin man, Paul, men även av sin pensionerade pappa, Jim, och systersonen C.J:s tvivelaktiga sarkastiska visdom.

Premiärdatum:

2002