Alex och hans vänner Nicole, Christian, Sam och Emma beger sig ut på ett stort äventyr i gymnasiet, fullt med musik och vänskap.

Alex & Co.

Alex, Nicole, Christian, Sam och Emma är fem oskiljaktiga vänner som går på sista året på gymnasiet, fyllt av känslor, kärlek, rädslor och drömmar. Deras djupa vänskap kommer att ena dem, samt en nyfunnen passion för musik, som de kommer att väcka en riktig talang. Alex och hans vänner kommer att gå igenom svåra tider, besvikelser och hinder, men om de håller ihop, finns det inget hinder de inte kan övervinna.

Premiärdatum:

2015