Cosmos: Possible Worlds tar tittarna mänsklighetens förflutna, nutid och framtid, till förlorade världar och världar som vetenskapen ännu ej har funnit.

Cosmos: Possible Worlds

Cosmos: Possible Worlds fortsätter Carl Sagans arv som började för mer än 40 år sedan. Den här makalösa resan genom mänsklighetens förflutna, nutid och förhoppningsfulla framtid tar tittarna till förlorade världar och världar som vetenskapen ännu ej har funnit. Med modern VFX, animation och dramatiska återskapelser tas tittarna med på en resa långt in i framtiden och det okända.

Premiärdatum:

2020