En undersökning av metoderna som diktatorer på 1900-talet använde för att ta och behålla makt. Varje avsnitt fokuserar på olika tyranners taktiker.

Diktatormanualen

Från Mussolini till Saddam Hussein har diktatorer format den värld vi lever i. Men hur gjorde de? Vilka metoder använde de för att ta och behålla makten? Hur övervann de de krafter som gjorde motstånd? Vad orsakade till slut deras och deras regimers fall? Dessa frågor är mer relevanta i dag än någonsin. Denna serie besvarar dem genom att utreda sex olika 1900-talsdiktatorers strategier.

Premiärdatum:

2018