Se den oberättade historien om hur Amerikas gator hjälpte till att forma hiphopkulturen från ett uttryck för överlevnad och uppror till musikens mest dominerande genre.

Hip Hop Uncovered

“Hip Hop Uncovered” är en undersökning av en döende ras maktfaktorer som arbetar från hiphopens skuggor. Mot den 40-åriga musikhistorien tar denna sexdelade dokumentärserie ett djupdyk in i paradoxen för Amerikas kriminalisering av genren, och dess fascination av gatukulturen som skapade den, och fortfarande existerar inom den. Istället för att berätta hiphophistorien uppifrån och ner berättar "Hip Hop Uncovered" historien från gatorna uppåt, eftersom den avslöjar den oberättade historien om hur Amerikas gator hjälpte till att forma hiphopkulturen från ett uttryck för överlevnad och uppror, till musikens mest dominerande genre.

Premiärdatum:

2021