Invisible Heroes följer det anmärkningsvärda arbetet som den färska finska diplomaten Tapani Brotherus utförde med risk för sin karriär, sin frihet och sitt liv för att i hemlighet ge asyl i Europa till fler än 2 000 chilenska medborgare vars liv var i fara under 1973 års brutala militärkupp ledd av generalen och framtide diktatorn Augusto Pinochet. Baserat på en sann historia.

Invisible Heroes

Invisible Heroes följer det anmärkningsvärda arbetet som den färska finska diplomaten Tapani Brotherus utförde med risk för sin karriär, sin frihet och sitt liv för att i hemlighet ge asyl i Europa till fler än 2 000 chilenska medborgare vars liv var i fara under 1973 års brutala militärkupp ledd av generalen och framtide diktatorn Augusto Pinochet. Baserat på en sann historia.

Premiärdatum:

2019