Vintern blir allt kortare och isen drar sig tillbaka från Hudson Bay. En isbjörnsmamma med sina två ungar måste övervinna utmaningar orsakade av klimatförändringar.

Isbjörnens kungarike

Vintern blir allt kortare och isen drar sig tillbaka från Hudson Bay. En isbjörnsmamma med sina två ungar måste övervinna utmaningar orsakade av klimatförändringar. Björnguiden följer familjen och blir vittne till deras vilja att överkomma alla hinder.

Premiärdatum:

2021