Leo Mattei är poliskommissarie för Paris ungdomsskyddsenhet. Han är välutbildad och har en djup medkänsla, men framför allt så är han totalt engagerad i barnens och tonåringarnas säkerhet och välmående, och när han behöver kringgå lagen för deras skull, gör han det. Leo Matteis snabba, känslofyllda undersökningar utforskar ett stort antal problem som barn och deras familjer möter i dagens värld.

Léo Matteï, Brigade des mineurs

Leo Mattei är poliskommissarie för Paris ungdomsskyddsenhet. Han är välutbildad och har en djup medkänsla, men framför allt så är han totalt engagerad i barnens och tonåringarnas säkerhet och välmående, och när han behöver kringgå lagen för deras skull, så gör han det. Leo Matteis snabba, känslofyllda undersökningar utforskar ett stort antal problem som barn och deras familjer möter i dagens värld.

Premiärdatum:

2013