I de avlägsna delarna av Alaska lever det enkla livet vidare. Att överleva kylan, bemästra vildmarken och behålla förnuftet. Vintern är inte alltid ett magiskt sagolandskap när temperaturen faller långt under noll. Den här serien följer dramatiken och de mödor som några hushåll i Alaska får utstå i olika delar av detta obarmhärtiga område, när de kämpar för att överleva, frodas och leva livet på sina egna villkor.

Life Below Zero

I de avlägsna delarna av Alaska lever det enkla livet vidare. Att överleva kylan, bemästra vildmarken och behålla förnuftet. Vintern är inte alltid ett magiskt sagolandskap när temperaturen faller långt under noll. Den här serien följer dramatiken och de mödor som några hushåll i Alaska får utstå i olika delar av detta obarmhärtiga område, när de kämpar för att överleva, frodas och leva livet på sina egna villkor.

Premiärdatum:

2013