Spider-Man stoppar skurkar från att råna en Stark Enterprises-anläggning belönar Iron Man honom arbetsträning. Batroc återkommer med nya krafter. Black Panther får besök av Everett K. Ross.

Marvel's Ultimate Comics

När Spider-Man stoppar ett par skurkar från att råna en Stark Enterprises-anläggning beslutar Iron Man att betala tillbaka honom med lite arbetsträning. Hans plan går i stöpet när D-listeskurken Batroc the Leaper återkommer med nya krafter. Black Panther får besök av Everett K. Ross för att diskutera säkerhet för ett möjligt internationellt möte i Wakanda. Besöket avbryts oväntat av superskurken Ghost.

Premiärdatum:

2016