Från amerikanska kustlinjen till exotiska stränder världen över har antalet inrapporterade hajattacker ökat de senaste 50 åren.

När hajar attackerar

Från amerikanska kustlinjen till exotiska stränder världen över har antalet inrapporterade hajattacker ökat de senaste 50 åren. Många av attackerna sker på nya och oväntade platser. National Geographic undersöker attackerna för att ta reda på vad som påverkar naturens mest fruktade fisk.

Premiärdatum:

2013