Lise och Clovis ställs inför ett nytt och förbryllande hot, när flera människor plötsligt drabbas av en mystisk och dödlig plåga. Ett virus verkar sprida sig i staden Annecy. De kämpar mot klockan för att ta reda på var viruset kommer ifrån och förhindra en epidemi. Var det en olyckshändelse? Ett brott? Ett terroristdåd?

Peur sur le lac

Lise och Clovis ställs inför ett nytt och förbryllande hot, när flera människor plötsligt drabbas av en mystisk och dödlig plåga. Ett virus verkar sprida sig i staden Annecy. De kämpar mot klockan för att ta reda på var viruset kommer ifrån och förhindra en epidemi. Var det en olyckshändelse? Ett brott? Ett terroristdåd? Har viruset något att göra med det mystiska försvinnandet av en liten flicka och hennes pappa? Varje minut räknas medan dödssiffran stiger. Påtvingar separationer, omintetgör planer och splittrar familjer, den här nödsituationen tar fram det bästa och det sämsta hos samtliga inblandade och förändrar deras liv för alltid.

Premiärdatum:

2020