"Jag kommer att ge dig hopp att få leva." Efter att ha förlorat sin familj i en olycka kämpar Kakehashi Mirai med att leva med sina adoptivsläktingar. I ett tillstånd av fullständig förtvivlan kastar han sig från taket på en byggnad samma dag som han tar examen från högstadiet. Men så träffar han en ängel.

Platinum End

"Jag kommer att ge dig hopp att få leva." Efter att ha förlorat sin familj i en olycka kämpar Kakehashi Mirai med att leva med sina adoptivsläktingar. I ett tillstånd av fullständig förtvivlan kastar han sig från taket på en byggnad samma dag som han tar examen från högstadiet. Men så träffar han en ängel.

Premiärdatum:

2021