Rasten porträtterar livet på Third Street Elementary School, där eleverna har upprättat ett mikrokosmos av ett samhälle komplett med egen regering, klassystem och oskrivna lagar.

Rasten

Rasten porträtterar sex fjärdeklassares liv på Third Street Elementary School, där eleverna har upprättat ett mikrokosmos av ett traditionellt mänskligt samhälle, komplett med egen regering, klassystem och oskrivna lagar. De styrs av en monark, en sjätteklassare vid namn Kung Bob, som tillgriper olika maktmedel för att se till att hans påbud följs. Samhället har en lång lista med rigida värderingar och sociala normer som ställer höga krav på likriktning hos alla elever.

Premiärdatum:

1997