Paris, november 1940. Lili är 17 år gammal. I det ockuperade Frankrike möter hon kriget innan kärleken, och hon går med i motståndsrörelsen. Genom dess tonårshjältars sammanlänkade öden, berättar "Résistance" historien om unga människor som går hur långt som helst för att försvara sitt land.

Résistance

Paris, november 1940. Lili är 17 år gammal. I det ockuperade Frankrike möter hon kriget innan kärleken, och hon går med i motståndsrörelsen. Genom dess tonårshjältars sammanlänkade öden, berättar "Résistance" historien om unga människor som går hur långt som helst för att försvara sitt land.

Premiärdatum:

2014