Sam är en mellanstadielärare som älskas innerligt av sina elever, men inte fullt lika mycket av sina kollegor. Hon kämpar med mammarollen. Hon gillar män, men älskar dem aldrig på riktigt. På jobbet, hemma och i sitt kärleksliv, är Sam fullständigt okonventionell och följer alltid sina instinkter. Hon tror att det är så hon vill ha det, tills hennes förflutna kommer rusande mot henne igen.

Sam

Sam är en mellanstadielärare som älskas innerligt av sina elever, men inte fullt lika mycket av sina kollegor. Hon kämpar med mammarollen. Hon gillar män, men älskar dem aldrig på riktigt. På jobbet, hemma och i sitt kärleksliv, är Sam fullständigt okonventionell och följer alltid sina instinkter. Hon tror att det är så hon vill ha det, tills dagen då hennes förflutna kommer rusande mot henne igen, 20 år senare, och vänder upp och ned på allt.

Premiärdatum:

2016