"Servus Baby" skildrar en modern kamp mellan könen, emotionellt kaos och jakten på en partner i München.

Servus Baby

"Servus Baby" skildrar en modern kamp mellan könen, emotionellt kaos och jakten på en partner i München.

Premiärdatum:

2018