The Accident utforskar ett glömt samhälle som drabbas av en katastrof. En explosion och ödesdiger kollaps på byggarbetsplatsen för ett välbehövligt regenereringsprojekt i Glyngolau, en bortglömd stad i ett föränderligt Storbritannien, kostar flera lokala barn livet. Samtidigt som sorgen förvandlas till ilska konfronteras samhället med svåra sanningar i jakten på rättvisa.

The Accident

Ett övergivet samhälle erbjuds hopp om en bättre framtid tack vare ett stort byggprojekt. Den framtiden försvinner emellertid när en lokal politikers rebelliska dotter leder ett gäng vänner till platsen. En explosion får byggnaden att kollapsa och dödar alla utom henne. I efterdyningarna av tragedin förvandlas sorg snabbt till ilska. Familjerna vägrar acceptera att deras barn burit skulden och kräver rättvisa, och när rättvisans kvarnar långsamt maler framkommer utmanande sanningar. När strålkastarljuset flyttas till en av stadens egna söner hotar staden att slitas itu. Det faller på rådsledarens tålmodiga hustru, som nu tar hand om en dotter med ett livslångt handikapp, att hålla samman samhället. Och när de ansvariga inte levererar svar för staden, är det upp till henne att leda dem i en marsch för rättvisa, till varje pris.

Premiärdatum:

2019