The Strain är berättelsen om smittskyddsgruppen Canary som undersöker ett utbrott i New York som tyder på vampyrism. Allt eftersom smittan sprider sig, strider teamet för mänsklighetens överlevnad.

The Strain

The Strain är en konceptthriller som berättar historien om doktor Ephraim Goodweather, ledaren för smittskyddsinstitutets specialistgrupp Canary i New York. Han och hans team tillkallas för att undersöka ett virusutbrott som tyder på en uråldrig och ond vampyrsmitta. Allt eftersom smittan sprider sig, strider Eph och hans team för själva mänsklighetens öde.

Premiärdatum:

2014