Precis som en rättsantropolog analyserar ben, och en historiker tyder forntida texter, har vi nu tekniken till att kunna "läsa" platser – byggnaderna, ruinerna och landskapen där historia skrevs. Den här serien handlar om att förstå platserna du trodde att du kände till, på ett helt nytt sätt. Det är fysisk och rättsantropologisk historia: vårt sätt att sträcka oss ut och vidröra det förflutna.

Tidsresenärerna

Precis som en rättsantropolog analyserar ben, och en historiker tyder forntida texter, har vi nu tekniken till att kunna "läsa" platser – byggnaderna, ruinerna och landskapen där historia skrevs. Den här serien handlar om att förstå platserna du trodde att du kände till, på ett helt nytt sätt. Det är fysisk och rättsantropologisk historia: vårt sätt att sträcka oss ut och vidröra det förflutna.

Premiärdatum:

2014