Wicked Tuna följer en grupp havsfiskare från landets äldsta hamn, Gloucester, Massachusetts, där de tjänar sitt uppehälle på samma sätt som det har gjorts i århundraden – fiske med spö och rulle, en fångst i taget – i jakt på den blåfenade tonfisken. En "monstertonfisk" kan vara värd mer än 20 000 dollar, och med så mycket pengar som bete tävlar varje kapten om att vara den bäste i flottan.

Wicked Tuna

Wicked Tuna följer en grupp havsfiskare från landets äldsta hamn, Gloucester, Massachusetts, där de tjänar sitt uppehälle på samma sätt som det har gjorts i århundraden – fiske med spö och rulle, en fångst i taget – i jakt på den blåfenade tonfisken. En "monstertonfisk" kan vara värd mer än 20 000 dollar, och med så mycket pengar som bete tävlar varje kapten om att vara den bäste i flottan.

Premiärdatum:

2012