2019

Denna special berättar historien om den tragiska kollapsen av Morandibron i Genua, där 43 personer miste livet. Historien börjar med en kronologisk rekonstruktion av katastrofen, uppdelad på flera scener som visar de kritiska ögonblicken i utvecklingen av kollapsen.

Brokatastrofen i Genua

Denna special berättar historien om den tragiska kollapsen av Morandibron i Genua, där 43 personer miste livet. Historien börjar med en kronologisk rekonstruktion av katastrofen, uppdelad på flera scener som visar de kritiska ögonblicken i utvecklingen av kollapsen. Genom de överlevandes utsagor spolar programmet tillbaka scenerna för att analysera händelserna som ledde fram till tragedin. Det hela avrundas med de senaste utsagorna från de som drabbades av katastrofen, följt av en debatt om tekniska framsteg som ska förhindra att liknande katastrofer händer igen.

Premiärdatum:

2019