Vi har exklusiva tillgång till arbetet i Tysklands mest framgångsrika tullkontor och dess konfiskering av droger och varor.

Port Security: Hamburg

Vi har exklusiva tillgång till arbetet i Tysklands mest framgångsrika tullkontor och dess konfiskering av droger och varor. Vi följer tulltjänstemännen och deras målinriktade operationer.

Premiärdatum:

2019