Den världskände hajforskaren dr Michael Heithaus försöker hitta den mystiska kopplingen mellan hajar och vulkaner.

Volcano Sharks

Vulkaner och hajar – två av jordens mest extrema krafter. De väcker såväl skräck som fascination och där det finns hajar, finns det även vulkaner! Överallt i världens hav är vulkaner samlingsplatser för hajar, men på vissa platser har vulkanernas dragningskraft blivit ett problem.

Premiärdatum:

2020