9/11: En dag i USA är historien om den 11 september – från den första kollisionen till den sista räddningen, hela dagen berättas i sin helhet av hjältar och överlevanden.

9/11: One Day in America

9/11: En dag i USA berättar den ingående historien om den 11 september ur vittnens, hjältars och överlevandes synvinkel. Den här viktiga serien är gjord i samarbete med 9/11 Memorial & Museum för att markera 20 årsdagen – från den första flygkraschen mot norra tornet till de sista överlevandens räddning från spillrorna.

Premiärdatum:

2021