En dramaserie om en kvinnlig rättsantropolog som hjälper till att lösa brott när andra metoder inte har lyckats. Baserat på Kathy Reichs verkliga arbete.

Bones

Temperance Brennan är en mycket skicklig rättsantropolog som arbetar på Jeffersonian Institute och skriver romaner vid sidan om. När standardmetoderna för att identifiera en kropp är fruktlösa – när kvarlevorna är väldigt förmultnade, brända eller förstörda så att kriminalteknikerna ger upp – kallar den brottsbekämpande myndigheten in Brennan för hennes häpnadsväckande förmåga att läsa ledtrådar som lämnats kvar i offrets ben. De flesta brottsbekämpande myndigheter kan inte hantera Brennans intelligens, hennes strävan efter sanningen eller hur hon kastar sig in i varje utredning. FBI:s specialagent Seeley Booth är ett undantag. Booth är en före detta krypskytt i armén och tror inte på vetenskap och forskare – "squints" som han kallar dem, som svettas över de fysiska bevisen – när det gäller att lösa brott. Men inte ens han kan förneka att kombinationen av hans interpersonella intelligens och Brennans vetenskapliga skarpsinne gör dem till ett enastående team.

Premiärdatum:

2005