Avengers beskylls för förstörelsen efter kampen mot Ultron. Captain America och Iron Man blir oense och Avengers väljer sida, vilket leder till den ultimata kampen mellan jordens mäktigaste hjältar.

Marvel Studios' Captain America: Civil War

Steve Rogers leder det nybildade teamet Avengers i dess försök att skydda mänskligheten. Men trycket växer för att hålla Avengers ansvariga för förstörelsen som orsakas i kampen, och att skapa en nämnd som övervakar och styr teamet. Steve Rogers och en del i Avengers är emot regeringsinblandning, medan andra, överraskande nog ledda av Tony Stark, är för det.

Premiärdatum:

2016