1996

Samtidigt som hans egna protokoll är under utredning granskar en stridsvagnschef en officers kandidatur för postum medalj i Persiska viken och blir indragen i hennes historia.

I sanningens namn

Ett armébefäl med prickar i registret startar en utredning angående en postum hedersmedalj för en kvinnlig officer som stupat i Gulfkriget. Han lyckas att avslöja en konspiration, bekräfta den kvinnliga officerens hjältemod och kan rentvå sin egen heder.

Premiärdatum:

1996