Elena från Avalor räddade sitt förtrollade kungarike från en ond häxa och måste nu med hjälp av släkt och vänner lära sig att styra sitt rike.

Elena från Avalor

Prinsessan Elenas resa inleddes för länge sen när hennes föräldrar och kungarike togs ifrån henne av den onda häxan Shuriki. Elena är rättmätig arvinge till tronen, men eftersom hon bara är 16 år måste hon med hjälp av Rådet först lära sig att styra Avalor. Prinsessan Elena har magiska vänner vid sin sida och hennes äventyr lär henne att hon i sin kommande roll måste besitta eftertänksamhet, uthållighet och medkänsla – drag som är gemensamma för alla stora ledare.

Premiärdatum:

2016